Menu
Načítání...

SOCIÁLNÍ PODNIK

MMR

Projekt

SOCIÁLNÍ PODNIK AGRO KAMENNÁ S.R.O.

 

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu:
CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000216
Příjemce dotace:
Agro Kamenná s.r.o.
Výzva:
11. výzva - Sociální podnikání pro SVL
Celkové náklady včetně DPH:
6 439 741,00 Kč
Celkové náklady bez DPH:
5 322 100,00 Kč
Dotace:
4 165 000,00 Kč

 

Stručný popis projektu

Cílem projektu byl vznik nového sociálního podniku Agro Kamenná s.r.o., který se orientuje na zemní a výkopové práce při přípravě staveb. Předmětem projektu bylo pořízení nového pásového rypadla.

Po ukončení realizace projektu budou zaměstnány 3 osoby z cílové skupiny osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Místo realizace projektu, lom Mrákotín, se nachází v ORP Telč, v rámci které se nachází sociálně vyloučené lokality.

 

Doba realizace projektu do 30. 9. 2017

 

Základní principy sociálního podnikání jsou definovány v dokumentech vydaných EU a vycházejí z několika principů. Prvním je, že společnost zaměstnává více než 50% svých zaměstnanců z řad sociálně vyloučeného obyvatelstva. Dalším principem je minimálně polovinu vygenerovaného zisku reinvestovat zpět do podniku tak, aby se zvyšovala jeho hodnota, a to nejen v oblasti strojního a dalšího vybavení, ale také rozvojem svých zaměstnanců. Dalším pak propojenost s místním regionem a spolupráce s regionálními firmami a partnery.